www.fishingturk.com Deniz Cografyası

 

DENİZ COĞRAFYASI

 

1.                 Yerküresinin toplam yüzölçümü 510.300.500 km2 olup 361.500.000 km2'si sularla kaplıdır. Karalar ise 148.950.500 km2 işgal ederler. Yer küresinin %71'ini denizler, %29'unu karalar kaplamıştır. Su ile kaplı bölgeler karaların 2.45 katıdır.

2.                 Ülkemizin sahip olduğu; 7226 km.si kıyı ve engebeli arazi ile 1067 km.si adalar çevresi olmak üzere toplam 8333 km.yi bulan sahil şeridinde ufak çapta olanlar hariç yaklaşık 300 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler limanlar, iskeleler, yat limanı ve balıkçı barınaklarından oluşmaktadır.

3.                 Türkiye'nin adalar dahil sahip olduğu 8333 km'lik  kıyı şeridinin, %20.34'ü Karadeniz, %11.20'si Marmara, %33.66'sı Ege Denizi ve %20.07'si Akdeniz'de bulunmaktadır.

4.                 Ege Denizi'nin genişliği kuzeyde 270 km, ortada 250 km, güneyde 400 km olup kapladığı alan ise 214.000 km2'dir.

5.                 Tuzluluk oranı Karadeniz’de binde 18, Ege’de binde 25, Akdeniz'de binde 36’dır.

6.                 Marmara Denizi sularının özelliği bakımından, Akdeniz ile Karadeniz arasında bir geçiş özelliği gösterir. Karadeniz’den olan üst akıntı nedeniyle yüzeyde % 23 tuzluluk oranı, Akdeniz’den olan alt akıntının etkisiyle derinlerde % 36 civarındadır.

7.                 Akdeniz suları dip akıntı ile Karadeniz suları ise yüzey akıntı ile Ege Deniziyle buluşmaktadır. Karadeniz’den Marmara Denizi’ne doğru yüzey akıntı, Marmara Denizi’nden Karadeniz’e ise dip akıntı oluşmaktadır. Dip akıntısının sürati Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girişte yaklaşık 1 kts., Karadeniz çıkışında 2 kts.dır.

8.                 Denizler birbirleriyle bağlantılı ve düzeyleri aynı olan okyanus suları bütünüdür.

9.                 Milletlerarası hukukta kıyıları aynı devlete ait, genişliği karasularının genişliğinin iki katından daha az olan ve açık denize tek bir boğaz veya dar bir deniz kesimiyle bağlanan denizler “iç deniz” olarak kabul edilmektedir.

10.             Dünyanın en büyük okyanusu Pasifik Okyanusu’dur. Bitişik denizler hariç dünya okyanuslarının % 45.9’u büyüklüğünde ve 64.2 milyon millik bir alana sahiptir. Ortalama derinlik 13.700 ft.’tir. Pasifik Okyanusu’nun  denizden en kısa geçiş mesafesi Guayaquil’den, Ecauador Bankok’a (Thailand) 10.905 mildir.

11.             Okyanuslar toplam 1.322 milyon km³'lük su içermekte olup, dünyadaki tüm suyun % 97,5’ini oluşturmaktadır.

12.             Dünyanın en büyük körfezi Mexico Körfezidir. 580.000 millik bir alana sahiptir. Sahil hattı Cape Sable’den , FL Cabo Catocho, Mexico’ya kadar 3100 mildir.

13.             Dünyadaki denizlerin en büyüğü Güney Çin denizidir. 1.1 milyon millik bir alana sahiptir.

14.             Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi 371.000 kmdir.

15.             Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehrinin uzunluğu 6695 kilometredir.

16.             Dünyanın en uzun kanalı olan Süveyş Kanalı 162 kilometredir.

17.             Dünyanın en büyük adası olan Grönland 2.175.600 km dir.

18.             Dünyanın en uzun köprüsü olan Oakland Köprüsünün uzunluğu (S.Fransisco) 6191 metredir.

19.             Dünyanın en büyük koyu Kuzey Kanada’da Hudson koyları olup sahil uzunluğu 7.623 mil ve yüzölçümü 317.500 mildir.

20.             Dünyanın en kuvvetli akıntıları Nakwakto Rapids, Singsby Kanalı, British Colombia, Kanada’dadır. (Lat 510 05 N Long 1270 30 W) ve akıntı hızı 16 kts’a ulaşmaktadır.

21.             En büyük gel-git olayı Fundy koyunda meydana gelir. Bu olay, Kanada, Nova Scotia yarımadasını, New Brunswik ilini ve Amerika Birleşik Devletlerinin kuzeydoğusundaki Maine eyaletini ikiye böler. Gelgit olayı nedeniyle sular her 12 saatte bir yaklaşık 12 metre alçalır ve yükselir.

22.             Kızıldeniz, Asya ile Afrika kıtaları arasında kalan, yaklaşık 2300 km uzunluğunda ve en geniş yeri 350 km olan bir iç denizdir.

23.             Süveyş kanalı, Akdeniz’i Kızıldeniz'e bağlayan 161 km. uzunluğunda yapay ilk direkt suyoludur. Kanalın genişliği 70-125 m arasında değişiyor. Derinliği 11-12 m.’dir. 

 

www.fishingturk.com