http://www.atillaalpbaz.com/default.asp
 
http://www.adf.org.tr/index.html
http://www.amatorbalikavi.com/
http://www.angelfire.com/me/hikmetsolak/
http://www.angelfire.com/nb/amatorbalik/
http://www.angelfire.com/ne/rastgele/levrek.html
http://www.angelfire.com/or/alabalik/

http://www.angelfire.com/sports/avgunu/

http://www.avcilaralemi.com/
http://www.avcilarkulubu.com/
http://www.balikavi.net/index.php
 
http://www.deepfishing.com/
http://www.denizce.com/
http://www.mustafaaca.com/wp-content/uploads/2012/05/Giresun-ve-Trabzon-Yöresi-Balıkçılarının-Av-Merkezli-İnanış-ve-Uygulamaları.pdf
http://www.mustafaaca.com/wp-content/uploads/2012/05/Akçaabat-Balıkçılık-Kültürü-ve-Akgün-Ailesi.pdf
http://www.mustafaaca.com/wp-content/uploads/2014/01/Giresun-ve-Trabzon-Balıkçılarının-Balıkları-Adlandırmaları.pdf
http://www.mustafaaca.com/wp-content/uploads/2014/01/Yunus-Avcılığı-İle-İlgili-İnanışlar.pdf
http://seaofskills.eu/?lang=tr
https://www.balikavcilarikulubu.com/
https://www.kaptanhaber.com/balikcilik/
https://www.researchgate.net/publication/279526494_Gokceada_Ege_Denizi_Balikciligi_ve_Balikcilarin_Sosyo-Ekonomik_Yapisi
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/378742
https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Sayfalar/Anasayfa.aspx
http://www.turkishseafood.org.tr/tr/?lang=tr
http://www.didgm.gov.tr/
http://www.isub.org.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18741&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
https://www.izmir.bel.tr/YuklenenDosyalar/Yayinlar/0_08022018_053047_izmir-balikciligi.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/512381
http://www.rastgele.org/index.php
http://www.rasgeleav.com.tr/
http://www.rastgelsin.com/index.php
http://www.zipkinci.com/forum/index.php
https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?dil=1&icerik_id=191
 
http://www.go2fishing.com/
https://www.baliksevdam.com/
http://www.yabantv.com/
https://www.researchgate.net/publication/282278877_Amator_Balikcilik_Tanimi_Uzerine_Bir_Degerlendirme
https://oltamisina.com/
https://www.adrasanbalik.com/
https://alacatibigfish.com/
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/408628
http://www.denizmagazin.com/
http://www.balikvadisi.com/
http://www.avlakyeri.com/index.html
https://www.baliktayim.com/
http://www.mostbodrum.com/
https://www.alacatisportfishing.com/
http://balikogretmeni.com/
http://ergir.com/saatli/baliga_sarmak.htm
 
 
 

 

 
 

 

 

www.fishingturk.com