ÖLÇÜ BİRİMLERİ


Uzunluk Ölçü Birimleri

Uzunluk/Length                     m                  km                   inç (in)            ayak (ft)                yarda                   kara mili                deniz mili
1 metre (m.)                           1                0.001                39.37              3.281                   1.094                        -                            -
1 kilometre(km.)                 1000                1                   39370              3281                    1094                    0.6214                  0.5396
1 inç (in.) inch                     0.0254              -                       1                  0.833                   0.0278                      -                             -
1 ayak (foot) ft.                   0.3048              -                      12                     1                       0.3333                      -                             -
1 yarda (yard.)                    0.9144              -                      36                     3                          1                            -                              -
1 kara mili (statute mile)     1609            1.609              63360              5280                    1760                        1                         0.8684
1 deniz mili (nautical mile)  1852            1.852              72960              6080                    2027                    1.152                         1
 

1 Linye                           =     1 / 8 pus ( inch )
1 Pus                              =     2.54 cm
1 Kadem ( feet )            =     12 pus            =   30,48 cm
1 Yarda ( yard )              =     3 kadem        =   36 pus             =   91.5 cm
1 Kulaç ( fathom )          =     2 yarda           =   6 kadem         =   183 cm
1 Gomina ( 8 Cable )    =     608 kadem    =  185.2 metre
1 mil ( mile )                    =    10 gomina      =  6080 kadem   =   1852 metre
 

Alan Ölçüsü Birimleri
 

Alan / Area m² a ha² km² in² ft² yard mil² acre
1 metre kare (m².) 1 0.01 - - 1550 10.76 1.196 - -
1 ar (a) 100 1 0.01 - - 1076 119.6 - 0.0247
1 hektar (ha) 10000 100 1 0.01 - - 0.0039 2.47 -
1 kilometre kare (km²) - 10000 100 1 - - - 0.3861 247.1
1 inç kare (inch square) - - - - 1 - - - -
1 ayak kare (ft²) (foot square) 0.0929 - - - 144 1 0.111 - -
1 yarda kare (square yard) 0.8361 - - - 1296 9 1 - -
1 mil kare (square mile) - - 259 2.59 - - - 1 640
1 acre 4050 40.5 0.405 - - 43640 4850 0.0016 1

Ağırlık Ölçüsü Birimleri


Ağırlık / Weight kg. ton ounce libre pound stone
1 kilogram (kg.) 1 0.001 35.27 2.205 0.157
1 ton (metrik) 1000 1 35274 2204.6 157.47
1 ounce (oz.) 0.028 - 1 0.0625 0.004
1libre (lb.) (pound) 0.454 - 16 1 0.071
1 stone 6.35 0.0064 224 14 1

Hacim Ölçüsü Birimleri


Hacim/Volume Litre(dm³) in³ ft³ ABD yard³ İng.ounce ABD ounce İng. galon İng.galon İng.Pint
1 litre (dm³) 1 61.02 0.035 - 33.81 35.3 0.2642 0.22 1.76
1 inç küp (in³) 0.0164 1 - - 0.5541 0.5768 - - 0.0288
1 ayak küp
(cubic foot)ft³ 28.32 1728 1 0.0370 957.5 966.6 7.481 6.232 49.83
1 yarda küp 764.6 46656 27 1 25853 26909 202 168.2 1345
1 ounce (ABD) 0.02296 1.805 - - 1 1.041 - - 0.0520
1 ounce (İng.) 0.0284 1.734 - - 0.9607 1 - - 0.05
1 galon (ABD) 3.785 231 0.1337 - 128 133.2 1 0.8327 6.662
1 galon (İng.) 4.546 277.4 0.1603 - 153.7 160 1.201 1 8
1 pint (İng.) 0.5682 34.68 0.02 - 1921 20 0.1501 0.125 1

Hız
1 Knot                   =     1 mil / saat     =     1.85 km / saat

Yön ve Açı
1 Derece   = 60 dakika
1 Dakika   = 60 saniye

11° 15 ' = 1 Kerte
360°      = 4 Rubu
90°        = 1 Rubu = 8 Kerte

Zaman
1 Saat = 60 dakika = 3600 saniye
1 Dakika = 60 saniye = 1/60 saat
4 Saniye = 1'
1 Dakika = 15'
4 Dakika = 1°
1 Saat = 15°
24 Saat = 360°

 

 

 

Osmanlılarda Eski Uzunluk Ölçü Birimleri
 

Uzunluk Ölçü Birimleri
Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,8 cm'lik zirai mimari (veya sadece zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm'lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı. III. Selim abanoz ağacından bir prototip olarak 1 zirai mimari yaptırdı. Bunun bir tarafı 24 parmağa ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Böylelikle bu bölümle basımevinde kullanılan punto büyüklükleri de alınabilecekti. Diğer tarafı sadece 20 eşit parçaya bölündü. Zirai mimari, arşın ve endaze ölçü birimlerinin ast ve üst katları aşağıda gösterilmiştir.

1 zirai mimari = zirai = mimari arşını = 2 ayak (kadem) = 0,75774 m = 24 parmak = 288 hat = 3456 nokta
(yol, sokak uzunluğu, bina yüksekliği vb. için)
1 parmak = 12 hat = 0,03157 m
1 hat = 12 nokta = 0,00263 m
1 nokta = 0,00022 m
1 kulaç = 2,5 zirai =1,895 m (ip boyu, su derinliği, kuyu derinliği vb. için)
1 kara mili = 2500 zirai = 1895 m (kara yolculuğundaki mesafeler için)
1 fersah = 3 mil = 7500 zirai = 5685 m
1 berid (menzil) = 4 fersah = 12 mil = 30900 arşın = 22740 m
1 merhale = 2 berid = 45480 m
1 çarşı arşını = 8 rubu (urup) = 0,680 m (kumaş için)
1 rubu = 2 kirah = 0,085 m
1 kirah = 0,0425 m
1 endaze = 8 rubu (urup) = 0,650 m (artan ipekli fiyatlarına karşılık konulan ölçü birimi)
1 rubu = 2 kirah
Uzunluk ölçü birimlerinde ters dönüşümler:

1 m = 1,319261 zirai = 1 zirai + 7 parmak + 7 hat + 10,8 nokta = 31,656 parmak
1 m = 0,5130740 kulaç = 3 ayak + 11,296 hat
1 km = 0,5276 mil
1 m = 1,470588 arşın = 1 arşın + 3 rubu +1,5 kirah
1 m = 1,538462 endaze = 1 endaze + 4 rubu + 0,6 kirah

Eski Alan Ölçü Birimleri
1 arşın (zirai) ²= 0,57417 m²= 4 ayak²
1 dönüm (yeni) = 2500 m²
1 dönüm (büyük) = 2720 m²
1 dönüm (atik) = 4 evlek = 1600 zirai² = 918,672 m² (bir kenarı 40 arşın (zirai) olan kare)
1 atik evlek = 400 arşın²= 229,668 m²
1 yeni evlek = 100 m²
1 cerip = 3600 zirai²= 2067,012 m²
1 ayak² = 144 parmak²= 0,14354 m²
1 parmak² = 144 hat²= 0,00099751 m²
1 hat² = 144 nokta²= 0,000006927 m²
1 çarşı arşın² = 0,46240 m²
1 urup² = 0,007225 m²
1 kirah² = 0,0018062 m²
1 endaze² = 0,422500 m²
1 urup² = 0,0066015 m²
1 kirah² = 0,0016504 m²
Alan Ölçü Birimlerinde Ters Dönüşümler

1 m² = 1,740450 zirai²= 1 zirai²+ 426 parmak² + 71,89 hat²
1 m² = 2,162629 çarşı arşın² + 2 arşın² + 10 rubu² + 1,63 kirah²
1 m² = 2,366887 endaze² + 2 endaze² + 23 rubu² + 1,9 kirah²
1 ar = 0,1087781 dönüm = 174 zirai² + 25 parmak² + 133,24 hat²Eski Ağırlık Ölçü Birimleri [değiştir]
Ağırlık ölçü birimi de uzunluk ölçü birimi gibi farklılıklar gösteriyordu. Şimdi kullanılan ağırlık birimi kilogram olup 0 derecede bir desimetreküp suyun ağırlığı olarak tanımlanmış ve Uluslararası Ölçü ve Ağırlık Birliğinden Türkiye'ye bir örnek verilmiştir.

1874 yılı iridyumlu platin alaşımından 1928/29 da yapılmış olan 42 nolu Türkiye milli kilogram prototipinin kullanılmasında gösterilen dikkatsizlik ve özensizlikten dolayı bozulduğunun anlaşılması üzerine 1953 yılında yapılan 54 numaralı prototipi ile değiştirilmiştir.

1 okka (kıyye) = 400 dirhem = 1282,945 gr (1280 gr)
6 kıyye = 1 batman = 7,544 kg
44 kıyye = 1 kantar = 100 ludre = 56,320 kg
4 kantar = 1 çeki = 176 kıyye = 225,798 kg
1 kg = 312,5 dirhem = 0,781257 kıyye (okka)
1 kg = 0 okka + 311 dirhem + 12,5225 kırat
1 tonilato = 1000 kg = 4 çeki + 1 kantar + 37,4 okka
1 tonilato = 17 kantar + 31 okka + 183 dirhem
1,5 dirhem = 1 misgal = 4,8 gr
1 dirhem = 4 dünük = 3,2 gr
1 dünük = 4 kırat
1 kırat = 4 bakray = 1/24 misgal
1 bakray = 4 fitil
1 fitil = 2 nekir
1 nekir = 2 kıtmir
1 kıtmir = 2 zerre

Kullanıldığı yere göre değişen alan ölçü birimleri
Afyon 1 dönüm 2000,00 m² İzmir 1 satraç 0,57417 m²
Ankara 1 mucur 32,3544 m² Karapınar 1 çiftçi dönümü 2500,00 m²
1 şinik 129,1883 m² 1 yeni dönüm 2025,00 m²
1 yarım 516,753 m² 1 hükümetdönümü 1000,00 m²
Aydın 1 satraç 0,57417 m² K.Maraş 1 çiftlik 3000,00 m²
Arhavi 1 kıye 150,00 m² Kelkit 1 kile 918,672 m²
Bursa 1 muzur 4643,36 m² Niksar 1/2 tenekebuğday 1300,00 m²
Çumra 1 dönüm 2500,00 m² Reşadiye 1 kil 2067,75 m²
1 havayi 17 litre 1 kot 459,00 m²
Elazığ 1 kot 57,417 m² 1 evlek 229,75 m²
1 ölçek=4 kot 229,668 m² Samsun 1 kil 918,672 m²
1 urub (rubu) 918,672 m² Çarşamba 1 kesim 2765,0 m²
1 kil 3674,688 m² 1 kesim 2025,0 m²
Eskişehir 1 araba ot 4-6 dönüm Terme 1 kesim 3600,00 m²
Erzurum 1 batman 459,336 m² Alaçam 1 kabak 8000,00 m²
Ermenek 1 kutu 4,5-5 kg Sivas 1 ölçek 918,672 m²
Gaziantep 1 kile 160-170 kg 1 evlek 229,668 m²
1 timin 1/8 kile 1 kile 12861,408 m²
Giresun 1 kod 1500,00 m² Tokat 1 rublağ 1837,344 m²
1 kıye 2500,00 m² Trabzon 1 kot 1200,00 m²
1 karış 20 cm² Ş.Urfa 1 timin 1837,344 m²
Hadim 1 mandal 30-40 m² 1 kile 14698,752 m²
1 evlek 250,00 m² 1 ölçek 918,672 m²
1 dönüm 1435,4247 m² Yozgat 1 kile 918,672 m²
İstanbul 1 kile 1837,344 m² 1 çerik 150,00 m²
1 müd 36746,88 m²

 

                                                                                                            

www.fishingturk.com