Ş

ŞAFT : Makinenin şanzımanına bağlı olup pervanenin dönmesi için güç aktarmada kullanılan kalın dolu demir çubuk. 
ŞAFT KOVANI : Şaft dönerken bodoslama aşınmasını önlemek için göbeğe konulan yuva.
ŞAKŞAK YEM : Balığın kafa yerinde ve tam durmak üzere iki tarafının filetosunun çıkarılıp kuyruk ve kılçığın uzaklaştırılması
ŞAMANDIRA : Kullanılış şekline göre değişik biçimlerde yapılmış ve su geçirmezliği temin edilerek yüzme kabiliyeti arttırılmış saç veya ağaçtan yapılmış sarnıçlar. Kullanıldıkları yerlere göre demir, sis, palamar, fener şamandırası gibi isimler alırlar. 
ŞAMANDIRA : Sabit bir ağın yerini belirlemek için kullanılan küçük, bayraklı su yüzeyindeki işaret.
ŞAMANDIRA : Yüzen kap. Denizde bir yere işaret koymak ya da tekneleri bağlamak amacıyla demirlenerek bırakılan yüzer cisim.  
ŞAMANDIRA ÜCRETİ : Şamandıraya bağlanan gemiler tarafından liman başkanlıklarına ödenen ücret. 
ŞAMANDIRA YAPMAK : Buğulama balığın suyuna ekmek banmak.
ŞAPKA : Direklerin üst uçlarına geçirilmiş yuvarlak tabla. 
ŞAPKA KIRMIZISI : Gemilerin en yüksek yerini belirtmek için şapka üzerine veya şapkaya yakın bir yere konulan ve ufkun her tarafından görülebilen kırmızı ışıklı bir fenerdir.
ŞARPİ : Uzun, dar, düz dipli yelkenli spor teknesi. Üç köşe yelken açılan iki direkli amerikan balıkçı teknesi. 
ŞAT : Mavna gibi eşya naklinde kullanılan büyük duba
ŞELALE : Dere ve ırmaklardaki çoğunlukla 1 m.den kısa, dik çöküntü. Balık çiftliklerinde suyun havalandırılması için basamak gibi bir yükselti ve yükseklikten havuza akıtma düzeneği.
ŞEYTAN ÇARMIHI : İki halat arasına ağaç basamaklarla yapılan bordadan sarkıtılan merdiven 
ŞIKKA: Halattan örülmüş ağ.
ŞİLEP : Yük taşımağa yarayan gemi. Değişik tarzda yükleri taşımak maksadı ile kullanılan gemilerdir.
ŞİP : Mersinbalığı türü.

 

www.fishingturk.com