C

CAMADAN : Camadan vurmak. Yelken alanının küçültülmesi. Klasik (direğe çekilen) ana yelken, bocurum, vb.lerde yelkenin indirilerek birinci (ikinci, üçüncü..) camadan matafyonlarından bumbaya camadan bağı ile bağlanması. Sarmalı yelkenlerde yelkeni kısmen açarak alan küçültmek. 
CAMADAN BAĞI : Bu küçültmeyi yapmada kullanılan bir bağ çeşidi 
CAN FİLİKASI : Batmak üzere olan bir gemiden, ya da karaya gittiği sırada içindeki personeli veya yolcuları kurtarmak için geminin taşımaya zorunlu olduğu özel yapılmış ve donatılmış filika. 
CAN YELEĞİ: Yüzücü kabiliyeti fazla olan maddelerden yapılmış olan ve insanın beli ile omuzları arasını saran, yelek gibi giyilen veya kemer gibi bel ile koltuk altına sarılan kurtarma aracı. 
CANAVAR : Saldırgan balık
CANKURTARAN FİLİKASI : Denizde, can kurtarma maksatları için ağaç veya saçtan yapılmış yüzücü gücü fazla olan tekne. Cankurtaran filikaları veya motorlarının içerlerinde teknede bulunan kazazedelerin yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yiyecek maddeleri ile kazazedelerin yaralarını tedavi için tıbbi malzeme ve işaret tabancaları gibi diğer lüzumlu malzemeler bulunur. 
CANKURTARAN SALI : Denizdeyken kazaya uğramış bir gemideki personelin kurtarılması için saçtan veya yüzücü gücü fazla olan ağaçlardan yapılmış sal. Cankurtaran salları gemilerin denize bakan taraflarında bulunurlar. Bunların denize bırakılmaları mekanik bir tertibatla veya gemi battığı zaman kilit kısmındaki kimyevi maddenin erimesi sonucunda fora kancası açılır ve sal sephiyesi sebebiyle deniz sathına çıkar.
CANKURTARAN SİMİDİ : Denize düşenleri kurtarmak için çok hafif ve yüzer maddeden yapılmış, bir kişiyi tüm ağırlıkları ile birlikte taşıyacak dayanıklıkta, çevresinde tutunmak için halat donanımlı, uzaktan görünebilmesi için, turuncu, kırmızı veya sarı renkte, gece görünebilmesi için üzerinde reflektörü ve feneri bulunan, yuvarlak, simit biçiminde ve bir savloya bağlı echize. 
CANLI KAYA : Üstünde yosun, mikro organizma, omurgasızlar vb yaşadığı, akvaryumda bakteri filtresi olarak kullanılan kalkerli taş.
CANLI YEM : Oltaya canlı olarak takılan yem. Örnek; Solucan, balık vb.   
CANLI YEM KOVASI : Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon yada elde üretilmiş gereçler.
CARAVELA : (karavela) Özellikle XV. ve XVI. yy.larda keşif gezilerinde kullanılan yollu gemi.
CAYRASKAL : Ağır cisimleri kaldırmakta kullanılan bir çeşit palanga
CEVİZ BAĞI : Halatların ucuna tutabilmek için veya süs olarak yapılan bir cins düğüm . 
CEZİR : Güneş ve arz çekimlerinin etkisiyle suların normal seviyelerin altına inmesi.
CİNS : Canlıların sınıflandırılmasında birbirine çok benzeyen türler topluluğunu barındıran grup.
CORUM : Bkz.: Cürüm
CURNATA : Bkz.:Cürüm 
CUTTER : 1- Tek direkli, civadralı, iki yan yelkene sahip tekne. 2- 12 kürekli, yelkenli bir tekne (eski donanmada). 3- Yarış teknelerini takip eden tekne. 4- Kılavuz verip alan tekne (pilot cutter). 5- Devriye gezen tekne 
CÜRÜM : Büyük balıklardan kaçıp sürü ile kıyılara sığınan geçici balıkların, özellikle uskumru ile çirozun kıyıya yığılmasına cürüm denir. Kalabalık anlamındandır ve İstanbul ve İzmit’te uskumruların karaya vurmasına verilen addır. Terim aynı zamanda balık sürüsü karşılığı olarak da kullanılmaktadır. Balıklar geceleri hiç cürüm etmezler.
CÜRÜM KEPÇESİ : Kıyıdan süratle geçen balık sürülerini yakalamak için kullanılan kepçe

 

www.fishingturk.com