E

EBİSU : Balıkçıları koruyan Japon tanrısı.
EBRU, EBRULU : Üzeri renkli mermer taşı gibi damar damar ayrı renkleri bulunan balık.
EFENDİ KAPTAN : İkinci kaptan ve izleyen diğer kaptanlara hitap şekli.
EGE DENİZİ : Edirne ili Meriç nehrinin denize döküldüğü yerden Muğla-Antalya il sınırındaki Eşen çayının denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımız.
EĞLENMEK : Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması
EKİNOKS : Gündönümü.
EKMAN DÖNGÜSÜ : Yüzey suyunun Coriolis etkisi nedeniyle rüzgar yönünün sağına doğru akması. 
EKMAN HELEZONU : Rüzgar ve Corilois kuvveti nedeniyle kuzey yarımkürede 450 rüzgar yönünün sağına yönelen yüzey akıntısı. Derine inildikçe sürtünme kuvveti nedeniyle benzer şekilde daralan merdiven şeklinde sağa yönelen akıntıdır.
EKOLOJİ : Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
EKOSİSTEM : Organizmaların içinde yaşadıkları çevrede birbirleri ve cansız ortamla ilişkilerinin karmaşık bütünü. 
EKOSONDER : Yankı iskandili. Derinlik ölçümleri ile birçok organizmanın davranış ve miktarlarının belirlenmesinde kullanılan yüksek frekanslı ses dalgalarını yayan, dinleyen, işleyip gösteren alet.
EKSPANDE YEM : Yoğunluğu az, yavaş batan, yağlı topak yem. 
EKTOPARAZİT : Dışasalak. 
EKTOTERM : Soğukkanlı.
EL FLEYŞINI : Elde taşınabilen ve elektrikle çalışan ufak işaret feneri.
ENDEMİK : Bir bölgenin dışardan geçmemiş, taşınmamış yerli organizmaları.
ENDOPARAZİT : İçasalak.
ENDÜSTRİ BALIKÇILIĞI : İnsan tüketimi için değil başka amaçlar için (yem, gübre, yağ vs) yapılayan balıkçılık. Beslenme zincirinin temelini oluşturan alt basamaktaki balıkları yok eder. 
ENDÜSTRİYEL BALIKÇILIK : Avın endüstri ham maddesi olarak da kullanıldığı büyük ölçekli balıkçılık faaliyetidir.
ENKAZ : Kazaya uğramış ve kullanılamayacak durumda olan tekne. Su yüzeyinden aşağıda ve dipte bulunanlara leş denir.
ENTOMLOJİ : Böcekbilim. Böcekleri inceleyen bilim kolu.
EPİPELAJİK : Işığın görece bol olduğu üst su tabakası. Okyanusların yüzeyinden kabaca 200 m derinliğe kadar uzanabilen mavi su. 
EPİPELAJİK KUŞAK : Pelajik (yüzeysu) kuşağın 40-60 m’ler arasında kalan kısmı.
ERBEZİ : Erkeklik hormonu ve atmık üreten erkek cinsiyet bezi.  
ERDİŞİ : Hem erkek hem dişi gameti oluşturabilen canlı. Aynı balıkta hem sperm, hem de yumurtanın bulunması.
EŞSICAK : İzoterm, Eşit sıcaklık değerine sahip noktaların birleştirildiği harita çizgisi.
EŞTUZ : Eşit tuzluluk değerine sahip noktalarının birleştirildiği harita çizgisi
ETEK : Ağ kısmı. Dalyanlarda zeytin kazığından torbaya (hazneye) kadar uzanan ağ kısmı.
ETİMOLOJİ : Köktenbilim. Taksonomide bilimsel isimlerin anlam ve köklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.  
ETOBUR : Et ile beslenen canlı. Yaşam enerjisini hayvansal malzemeden sağlayan.  

 

www.fishingturk.com