F

FAÇA : Yüklü geminin bordasındaki su düzeyi ile boş geminin bordasındaki su hattı arasında kalan bölüm. 
FAÇA BOYASI : Teknenin saçlarını paslanmaktan koruyan özel boya
FAÇA ÇEKMEK : Boyama sırasında façanın üst sınırlarını düzgün bir biçimde çizmek
FAÇA ETMEK : Serenleri basa veya geriye doğru çevirerek yelkenleri sarmak.
FAÇUNA : Halatların fazla sürtünme ve temasa maruz kalan kısımlarının mürnel veya gırcala sarılarak korunması
FAÇUNA ETMEK : Halatın aşınmaya uğrayabilecek yerini sicimle ya da telle sarmak.
FALEZ : Kıyılardaki dik ve yüksek yar, uçurum
FALYANOS : Balina ya da Kadırga balığı, Yunus balığının büyük bir cinsine de bu ad verilir.
FAMİLYA : Ortak özellikleri nedeniyle bir araya getirilen cinsler topluluğu. Aile.
FANON : Balinaların çenelerini baştan başa kaplayan püskülümsü dişler. Çok küçük balıklar dışında başka balıkların yutulmasına engel olurlar. 
FANYA : Balık ağlarının bir taraftan vuracak balığın girebilmesi maksadıyla kalın iplikten seyrek olarak örülmüş olan büyük gözlü olan dış kısmı
FANYALI AĞ :  Bir dar gözlü ve bir ya da iki geniş gözlü perde tipi ağdan oluşmuş olup hareket halindeki balığın dar gözlü perdeye çarparak geniş gözlü perde ağın içine çuvala girer gibi girdiği ve geri çıkamadığı sabit (pasif) balıkçılık aracı.  
FARİL : Balık ağlarının alt ve üst kenarlarında bulunan ve keçi kılından yapılan ipler
FAŞ : Tahta sandalların döşemesini oluşturan tahtalar.
FAUNA : Bir bölgedeki hayvanlar topluluğu. Hayvansal olanların bütünü.
FELLOZ : Uzatma ağında başa ve sona konan lüküs.
FERİBOT : Araba vapuru. Yüklediği arabaları, tren vagonlarını taşıyan gemi.
FERSAH : Üç deniz miline eşit mesafe ölçüsü, 5556 metre.
FEYEZAN : Suyun taşması, suyun coşması
FIRDÖNDÜ : Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta takımı elemanı parçası.
FIRTINA TAKVİMİ : Tecrübi ve nakli olarak aşağıda aylara göre sıralanan günlerin fırtınalı geçeceği genel olarak kabul edilmektedir.

01 Ocak

Fırtına

27 Haziran

Kızıl erik fırtınası

09 Ocak

Zemheri fırtına

01 Temmuz

Yaprak fırtınası

13 Ocak

Fırtına (2 gün)

06 Temmuz

Fırtına

18 Ocak

Fırtına

09 Temmuz

Çark dönüşü fırtınası

24 Ocak

Fırtına-kışın şiddeti

26 Temmuz

Kara erik fırtınası

30 Ocak

Ayandon fırtınası

31 Temmuz

Kızıl erik fırtınası

01 Şubat

Hamsini fırtınası (3 gün)

12 Ağustos

Fırtına (2 gün)

05 Şubat

Fırtına

16 Ağustos

Fırtına

11 Şubat

Fırtına (3 gün)

21 Ağustos

Fırtına

20 Şubat

Fırtına-1. cemre havaya

31 Ağustos

Mercan fırtınası

27 Şubat

Fırtına-2. cemre suya

6 Eylül

Bıldırcın geçimi fırtınası

06 Mart

Fırtına-3. cemre toprağa

13 Eylül

Çaylak fırtınası

11 Mart

Fırtına (kocakarı soğuğu)

19 Eylül

Fırtına

24 Mart

Koz kavuran fırtınası

24 Eylül

Kestane karası fırtınası

26 Mart

Çardak fırtınası

01 Ekim

Turna geçimi fırtınası

29 Mart

Fırtına

04 Ekim

Kuş geçimi fırtınası

07 Nisan

Kırlangıç fırtınası

13 Ekim

Meryem Ana fırtınası

12 Nisan

Fırtına

17 Ekim

Kırlangıç fırtınası

18 Nisan

Kuğu fırtınası

19 Ekim

Bağ bozumu fırtınası

28 Nisan

Fırtına (3 gün)

28 Ekim

Balık fırtınası

04 Mayıs

Çiçek fırtınası

17 Kasım

Koç katımı fırtınası

08 Mayıs

Fırtına

24 Kasım

Ülker dönümü fırtınası

16 Mayıs

Filiz kıran fırtınası

06 Aralık

Fırtına (2 gün)

20 Mayıs

Kokuyla fırtınası

10 Aralık

Karakış fırtınası

22 Mayıs

Ülker fırtınası

15 Aralık

Fırtına (3 gün)

03 Haziran

Fırtına (2 gün)

20 Aralık

Fırtına

09 Haziran

Fırtına (3 gün)

21 Aralık

Gün dönümü fırtınası

22 Haziran

Gündönümü fırtınası

 

 

FİLET : Derinliği aynı olan sığ sular.
FİLETO : Balığın vücudu boyunca, omura paralel kesilmiş, derili ya da derisiz yan tarafı. 
FİLİKA : Geminin içinde veya yedeğinde birlikte götürdüğü, personel ya da yolcuların tahliyesinde kullanılan, güvertesiz, kürek, motor veya yelkenle yürütülen hizmet ve can kurtaran sandalları
FİLO : Aynı tipteki filotillalardan oluşan deniz birliği.
FİLO : Belirli bir balıkçılığa yönelmiş tekneler grubu.
FİLOTİLLA : Aynı tipteki harp gemilerinin tek bir taktik komuta altında, kullanılması maksadıyla oluşturulan deniz birliği
FİLOZ : Oltalar ave ağların üst yakalarına takılan mantar veya hafif ağaç parçaları.
FİRKATEYN : XVI. yy da kullanılan kalyondan daha küçük (hafif) , korvetten daha ağır, yelkenli savaş gemisi: 
FİŞEKLEMEK : Balığın ağzından iğneyi atmak için büyük bir süratle suyun 
FİTNE : Yavru balık (Rize mahalli dili)
FİYORT  : Denizin dik yamaçlı dağlar arasından karaya doğru uzun, derin, dar uzantısı.
FLAMA : Görünür muhaberede kullanılan üçgen şeklindeki sancaklar
FLANDRA : Flandralar, Türk bahriyesinde gemilerin komutanı subay olduğu zaman tek direkli gemilerde pruva direğine, çift direkli gemilerde grandi direğine çekilen kırmızı şaliden yapılmış ve uçkurluk tarafında ay yıldız bulunan alamettir.
FLOK : Baş tarafa çekilen üç köşe yelken 
FLORA : Bir bölgedeki bitkiler topluluğu. Bitkisel olanların bütünü. 
FOLİKÜL : Küçük kese.  
FORA ETMEK : Bir yere volta edilmiş olan halatın çıkartılması
FORAVELE : Sarılı bulunan ve yağmurdan ıslanmış bulunan yelkenleri kurutmak maksadıyla açmak için verilen komut
FORMALDEHİT : Keskin kokulu bir gazdır.
FORMALİN : Formaldehit’in suda %37-40’lık çözünmüş hali (%100’lük formalin, %8-10 metanol ihtiva eder). Canlı malzemenin saklanması için kullanılır. Tehlikeli ve kansorejen kimyasal olup dikkatli kullanılmalıdır. 
FOROZ : Ağın bir tek atılışı ile tutulan balık miktarı
FOROZ KAYIĞI : Dalyanlarda balık çıkarmakta kullanılan küçük kayık
FORSA : Eskiden harp gemilerinde bir ayaklarından güverteye bağlı kürek çektirilen harp esirleri
FOSFAT : Çoğunlukla bitki gübresi anlamında kullanılır. Ancak insan ve hayvan besin maddelerinin bileşeni olarakta bulunmakta olup evsel kullanım suyuna deterjan ve benzeri malzemeden de karışmaktadır.  
FOSİL :Jeolojik dönemlerde yaşamış ve toprak altında kalmış canlı ve canlı kalıntılarının taşlaşmış olarak günümüze ulaşmış olanlarına verilen ad.
FRİSA : Tütünleme suretiyle kurutulmuş ringa balığı.
FRİŞKA : Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanılabilecek hızı saniyede 5-12 m olan hafif rüzgar . 
FRİŞKA RÜZGAR : Teknenin minimum yelkenle kullanılabileceği hafif rüzgar    yüzeyine yükselmesi
FUNDO : Gemi demirini denize bırakma işlemi ve demirlemek için verilen komut.  
FUTA : Çok ince enli, uzun, narin ve hafif filika. İki küreği tek kişi tarafından çekilenlere tek çifte, iki küreği birer kişi tarafından çekilenlere iki tek denir.

 

www.fishingturk.com