G

GACO : Palamut yavrusu. Boyu 5-10 cm. olur.
GALEOFOBİ : Köpek balığından korkma. Köpek balığı fobisi. Fobinin oluşmasında balığı güvenli bir ortamda (akvaryumda) görmek bile yeterlidir. 
GALSAMA : Solungaç.
GALSAMA AĞI : Solungaç ağı
GALYOT :  Küçük ve hafif nakliye gemisi. 
GAM/GAMBA  : Halat veya zincirlerin hatalı toplanması nedeniyle meydana gelen dolaşıklık ve burulma.
GAMBA ALMAK : Halatın veya zincirin kendi etrafında dönmesi, bükülmesi veya burulması 
GAMBALI : Bir halat veya zincirin dolaşık durumu.
GAMBOT : Tanesi 75 gr.dan küçük kefal yavrusu.
GAMBOT : Kıyı korumasında ve karakol görevinde kullanılan küçük savaş gemisi. 
GANBUT: Kefalin küçüğü
GANGAVA : Akdenizde sünger avlayan kayıkların kıç taraflarından dışarı sürülmüş sarkık torbalar.
GAROS : Balığın ciğer ve bağırsakları. Özellikle palamut ve torik balığının.
GAVROŞ : Kaya balığı (Rize mahalli dili)
GAYA : Gelincik balığına Musevilerce verilen başka bir ad.
GECE YEMLİSİ : Gece yapılan yemli av.
GEÇİT : Göçmen balığın baraj, bent gibi tali su yoluyla geçmesi.
GELEBİCİN : Yayın balığı.
GELGİT : Eskiden Med-cezir denirdi. Deniz ve okyanuslardaki suların zaman dizinli (periyodik) yükselme (gel) ve alçalma (git) hareketidir.
GELGİT AKINTISI : Suyun gelgitle oluşan birbirini izleyen yatay hareketi.  
GEMİ : Tonajı ve adi ne olursa olsun, denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, sat, salmavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer vasıtalardır.
GEMİ JURNALİ : Her gemide bulunması gereken ve kaptanın/komutanın denetimi altında görev verilecek personel tarafından hava durumu, rota, geminin uğrayacağı kazalar gibi gemi içinde yaşanan her türlü olayı ve gemi mevkilerinin saati saatine ve günü gününe yazıldığı defter.
GEMİ TONAJI : Tonilato; bir geminin hacmini ve taşıma gücünü gösteren ve teknik ölçme yöntemlerine göre bulunan rakam; Gayri safi tonaj: geminin brüt olarak tüm hacmi ( buna geminin gros tonajı da denir); safi(net) tonaj: geminin yük ve yolcu alacak kapalı yerlerinin hacmi( buna geminin rüsum tonilatosu da denir); hamule tonajı: geminin yük, yakıt, komanya ve safra olarak taşıyabileceği yükün ağırlığı: taşırma(deplesman) tonajı: geminin ve içindeki her şeyin toplam ağırlığı
GERDEL : Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova 
GERME : Karadeniz’de sürü oluşturan göçmen balıklarının avlanmasında kullanılan dalyanlarda kıyı ile ağ arasına gerilen perde. Balık girişinin gözlenmesi gereken bu yöntemde, direk üstündeki bekçi sürü girdikten sonra ağzı (dalyan ağzını) kapatır.
GEZİCİ : Bırakıldığı yerde durmayan balık. Markalama deneyinde bırakıldığı yerden 1,5 km.den çok sapan balık.  Hareketli.
GIRANDİ : Gemilerin baştan ikinci direği
GIRGIR : Perde tipli olup balık sürülerinin etrafının iki tekneden çevirme suretiyle sarılarak avlanılmasında kullanılan büyük balık ağ.  
GIRGIR AĞI : Balık sürüsünün etrafını sardıktan sonra altı (kurşun yakası) büzülerek avlanmasında kullanılan 1 km boy ve 200 m derinliği olan perdemsi balık ağıdır. Ağ ana avcı tekne ve bir yardımcı tekne tarafından atılır. 
GİRDAP : Ters iki akıntının çarpışması sonucunda oluşan  küçük boyutlu döngüsel hareket.  
GOMİNA : Mil uzunluğunun 1/10 = 185 metre.200 yarda. Demir yerine inişte kullanılır.
GONDOL : İtalya'da kullanılan bir çeşit gezi kayığı.
GÖÇMEN BALIK : Göç etme alışkanlığı (davranışı) olan balık.
GÖLET : Gölden küçük, havuzdan büyük doğal ya da yapay su kütlesi.  
GÖNDER : Güverteye dik olarak tespit edilen ve şapkasına milli sancak çekilen yuvarlak çubuk. Baş tarafta bulunan göndere cıvadra gönderi denilir ve üzerine demir sancağı çekilir. Kıç tarafta olanına kıç gönder denir ve üzerine büyük milli sancak çekilir.Genellikle ufak deniz araçlarında ve gemiden suya düşen cisimleri tutmakta kullanılan ağaç çubuk.
GÖNÜLLÜ AMATÖR BALIKÇILIK KURULUŞLARI : Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikler.
GÖRÜŞ : Ufkun, aydınlık ve görülebilir nitelikte olması
GROS TONİLATO : 2,83 m3 büyüklüğünde hacim birimidir. Bir teknenin tüm kapalı yerlerinin kadem küp olarak hacminin yüze bölümüdür.
GULET : Brig'ten küçük, iki direkli, hafif armalı, pruvası kabasorta armalı, praçılaya benzer Anadolu/Akdeniz teknesi 
GÜNBATISI  : Batıdan esen rüzgar 
GÜNDOĞUSU  : Doğudan esen rüzgar 
GÜNDÖNÜMÜ :  Dönence, Ekinoks, Gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşit olduğu durum. Gündönümü dönemleri (21 Mart; 22 Eylül) 
GÜNİNDİ : Batı.
GÜNLÜK LİMİT : Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarı
GÜVERTE : Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşeme. 
GÜVERTE LOSTROMOSU : Ticaret gemilerinde güverte personelinin başındaki usta gemici

 

www.fishingturk.com