I

IĞRIP :Sığ suda ve genellikle kıyıda deniz veya göl dibinden biraz yukarıdaki balıkları avlamak için kenarlarına ağırlık bağlanarak atılan, iki ya da daha çok kişinin kayıkla ya da kayıksız kullandıkları ve kıyıya elle çekilen son kısmı torba tertibatlı, uzun kollu bir cins gırgır benzeri (çevirme) av aracı.
IĞRIP KAYIĞI : Beş çifte kürekli balıkçı kayığı.
ILIMAN SULAR : Yengeç (kuzey 230) ve oğlak (güney 230) dönencelerinin tropik bölge sınırından kutup kuşağına kadar (660 kuzey ve 660 güney paraleline) uzanan alandaki sular.  
IRGAT : Demirli gemilerin zincirini almada, sahile verilen halatların boşunu almada, ağ atıp kaldırmak gibi işlerde kullanılan istim, motor, elektrik veya elle çalışan güverte makinesi.
IRGAT MANİVELASI : Irgat makinelerinin arıza yapması sonucunda zinciri gemiye almak ve ırgatın insan gücü ile çalıştırılması için ırgat manivela yuvalarına sokulan demir veya ağaçtan yapılmış kollar. 
ISKANCA : Nöbet, vardiya veya küreği değiştirmek.
ISKARMOZ : Gemilerin kaburgasını oluşturan eğri ağaç ya da metal yapı.
ISKARMOZ : Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çubuk şeklindeki metal veya ahşap malzeme.
IŞIĞA KABARMAK : Balığın aydınlatılmış suyun yüzeyine yükselmesi
IŞILDAK : Görünür muhaberede kullanılan projektör.
IŞIN : Balık yüzgeçlerini meydana getiren kılçık. Ucu sert ve keskin olursa bu ışına "Diken", yumuşak ve resim fırçasına benzerse "Kılçık" denir.

 

www.fishingturk.com