N

NATİLİUS : Mürekkep balığı türü. Jules Verne'nin romanındaki denizaltı.
NAVLUN : Bir yerden bir yere taşınmak üzere bir sözleşme (Navlun Sözleşmesi) ile gemiye alınan eşyaların tümü. 
NAYLON HALAT : Lif halatlara nazaran daha elverişli olan sentetik halat. 
NEM : Belirli bir hacimdeki havanın içinde çeşitli hallerde bulunan su miktarını belirten terim. 
NEPTUN : Poseidon eşdeğeri Roma deniz tanrısı.
NERİTİK : Sığ deniz.
NET HACİM : Geminin gros hacim veya tonilatosundan o geminin yürümesine ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan yerlere ait hacimlerin çıkarılmasından sonra kalan hacim. 
NET TONİLATO : 2,83 m3 lük bir hacim birimidir. 
NETA : Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir. 
NETA BATARYA : Gemi personelinin bulundukları yatma ve iş yerlerini temizlemeleri, buralarını düzene sokmaları.
NETA ETMEK : Dağınık ve düzensiz bir yeri tertip ve düzene sokmak.
NİSPİ KERTERİZ : Kara veya denizdeki bir maddenin, geminin pruvasına nazaran olan istikameti. Bu maddeden geçen kerteriz hattı ile geminin omurga hattı arasındaki açıdır.
NİŞANGAH : Nişan hattını, nişan noktasını doğru tatbik edebilmek, iyi nişan alarak mermiyi hedefe isabet ettirebilmek için kullanılan top üzerindeki tertibat

 

www.fishingturk.com