O

OĞLAK DÖNENCESİ : Güney yarımküredeki dönence-kış dönencesi. Güneşin güneyden kuzeye yönelmesi.
OKTO- (önek) : Sekiz. Örnek; Oktopoda (octopoda)-Sekizbacaklı(lar). 
OLTA : Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmı.
OLTA BAĞI : Bir daha çözülmesine gerek duyulmayan halatların birbirine bağlanması için yapılan bağ. 
OLTA İPİ : Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyal.
OLTA SÜRÜKLEYEN : Sürükleme olta ile balık tutan balıkçı teknesi.
OLTA TAKIMI : Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıta
OLTANIN APİKODA KALMASI : Oltanın dik olarak suda durması
OMURGA : Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam ettiği ağaç/madeni parçalardır. Genellikle küçük teknelerde yekpare olur. 
OMUZLUK RÜZGARI : Kıç omuzluklardan esen rüzgar.
OPAK : Işığın geçmesini engelleyen malzemeyi belirten terim.  
ORDİNAT : Y-ekseni.
ORGANİK YEM :Oltacılıkta kullanılan herhangi bir organik madde (kurt, böcek, balık, peynir, ekmek vs).
ORGANİZMA : Canlıyı oluşturan organların hepsi.  Herhangi yaşayan varlık.
ORKOS : Kuvvetli lodos rüzgarları estiği zaman Karadeniz'e doğru oluşan akıntı
ORKOZ : Akıntının aksi yönünden esen rüzgar etkisiyle akıntı istikametinin aksine doğru giden yüzey akıntıları. Girintili ve çıkıntılı sahillerde bir çıkıntıya çarparak akıntının aksi yönüne doğru akan akıntı.
ORSA : Yelkenleri, mümkün olduğu kadar rüzgarın geldiği yöne çevirerek gitmek. Rüzgarüstü
ORSA ALABANDA EĞLENMEK : Rüzgarı bordaya alarak, yelkenleri birbirinin aksine alıp tekneyi yolundan alıkoyup vakit geçirmektir. 
ORSA ALABANDA TRAMOLA : Teknenin başını rüzgara alıp bir kuntradan diğer kuntraya geçmek, rüzgarı bir taraftan diğer tarafa geçirmek.
ORSA HALİNDE : Bir teknenin mümkün olduğu kadar rüzgarın estiği yöne yakın seyredişi. 
ORSASINA SEYRETMEK : Seyir istikametinin rüzgarın estiği tarafa doğru olması.
ORSAYA KAÇMAK : Bir yelkenli teknenin devamlı olarak baş tutamayıp rüzgar üstüne kaçması. 
ORTA SU TROLÜ : Münhasıran göçmen balıkların istihsaline mahsus dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istihsali.
OSMOZ : Geçişme. 
OŞİNOGRAFİ, OSEANOGRAFİ : Okyanus ve deniz sularının kimyasal ve fiziksel yönden incelenmesi, dalga dinamiği ve akıntılar, sudaki bitkisel ve hayvansal canlıların biyolojisi, taban yapısı ile sedimanları araştıran çok disiplinli bilim kolu. Osenaografi terimi çoğu kez oşinografi olarak da yazılıp söylenmektedir.
OTURAK : Kürekle hareket eden teknelerde kürekçilerin oturarak kürek çektikleri alabandadan alabandaya uzanan tahtalar. 
OTURMAK : Bir geminin çektiği sudan az bir suya girmesi, karinası üzerine karaya binip hareketten sarkıt kalması
OTUZ SANİYE KURALI : Sıcaklık ve neme bağlı olmakla birlikte otuz saniye su dışında kalan alabalığın salıverilmesinden sonra yaşama şansı çok azdır. 
OVA : Taş balıklarının, en çok da mercan balığının kışı geçirdikten sonra çıkıp dolaştıkları düzlük yer.

 

www.fishingturk.com