T

TAKOZ : Lakerda yapmak için kesilmiş torik balığı parçası.
TARLA : Deniz balık ve kabuklularının çoklukla bulunduğu yerlere denir.
TARLAKOZ AĞI : Manyat ağının bir çeşidi. Gözü sardalye gözüdür.Tekir ve barbunya avında kullanılır.
TAŞ BALIĞI : Yerini bırakmayan, gezginci olmayan balıklara denir.
TAVALIK : Tavasını yapmak için kullanılan midye.
TAVLON GÜVERTE : Çok güverteli gemilerin üsten itibaren aşağıya doğru beşinci güvertesi 
TAYFA : Geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan sefere katılan gemi adamları.
TEHLİKE HATTI (Kurtarma Kerterizi) : Gemileri seyir açısından tehlikeli mevkiden uzak tutmak için, belirli bir noktadan geçen tespit edilmiş bir kerteriz hattıdır. Gemiler bu hattın tehlikeli olan tarafından seyretmezler.
TEKE : Daha çok deniz kıyılarındaki su birikintileri içinde yaşayan çok küçük boy karides.
TEKGÖZ : Balığın bir tarafının baş da dahil filetosu
TEKİR TÜYÜ : Çaparide yem olarak kullanılan ve tekir ördeğin göğsünden koparılmış sahte yem.
TEKNE : Su üstünde kalarak seyreden ve deniz uçakları dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli bulunan her türlü deniz aracı.
TEL SAPAN : Yük kaldırmada kullanılan her iki çıması kasalı veya radansalı tel halat.
TENTAKÜL : Dokunaç.
TENTE : Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzerine açılan branda veya başka bir malzemeden yapılmış örtü. 
TENTE KULAĞI : Tenteleri gergin tutmak için tentelerin köşelerinde bulunan kamçılar.
TENTE OMURGASI : Tentenin orta kısmına ve altına konulan ağaç. 
TEODOLİT : Dikey ve yatay açıları hassas ölçmede kullanılan alet.
TERSANE : Gemi yapılan onarılan fabrika, tezgah veya sanayi merkezi. 
TIRAKA : Gemi bordasında boya veya temizlik yapmak için halat ile bordalara güverteden sarkıtılan tahta.
TIRAMOLA : KAVANÇO : Yelkeni bir bordadan öbür bordaya almak.
TIRIVIRI : Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adı. Paraşüt.
TIRLAMAK : İğneye yakalanan lüfer balığının kurtulmak için yaptığı sert hareketler.
TIRPANTO : Tel halatlar üzerine vurulan palanga sapanlarının tel üzerinde kaymaması için halat üzerine sarılan ip.
TİCARET GEMİSİ : Denizde ve iç sularda kazanç sağlamak amacıyla kullanılan gemi.
TİK AĞACI : Gemi veya yat inşasında kullanılan Hint meşesi.
TİRHOS : Sardalye
TİRİM : Bir geminin baş ve kıç taraflarında çektiği suyun farklı olması hali. Kıçtan çektiği su fazla ise kıçlı,baştan çektiği su fazla ise başlı denir.  
TİRİM TUTTURMAK : Bir gemiyi istenilen trimde yüklemek
TİRİM YAPMAK : Dökme katı yükleri ambarlara yayarak düzlemek.
TİRİMLİ GEMİ : Baştan ve kıçtan çektiği suları farklı olan gemi
TİRİNKET : Pruva direğinde en altta bulunan ana seren.
TİRİNKET YELKENİ : Tirinket sereni üzerine çekilen yelken.
TİRİZ : Çarpma ve sürtmelerden korumak için güvertesiz teknelerin direk ve dubaların dış kenarlarına takılan tahta yada halat örgüsünden yapılmış çıkıntı.
TİZE ETMEK : Halatı germek
TİZE TİZEYE : Halatın bir yere ucu ucuna erişmesi.
TOCA : Bir halat veya zincirin dolaşıp kördüğüm olması.
TOKA ETMEK : Bir şeyi yerine kadar kaldırmak yukarıya çekmek.
TOKA SANCAK : Harp gemilerinde sabahları saat 08:00'da sancağın kıç göndere veya gize merasim töreni ile çekilmesi
TONAJ : Bir ticaret gemisinin iç hacminin hesaplanması ile bulunan taşıma kapasitesi.
TONİLATO : Gemilerin iç hacimlerinin ifadesinde kullanılan ve 2.83 metreküpe eşit olan hacim birimi
TONOZ DEMİRİ : Gemileri belirli bir istikamette tutmak için gemilerin kıç taraflarından bir tele bağlı olarak attıkları demir. Tonoz demirleri göz demirlerinin üçte biri ağırlığındadır. 
TOPAÇ : Filika küreklerinin filikadan içeride kalan ve tutulan kısımları
TOPUK : Denizdeki lokal sığlıklar.
TOPUK : Dik vaziyette duran direk çubukların güverteye bakan alt tarafları. Kanca gönderlerinin kancasız olan alt tarafları
TOPUK ATLAMAK : Seyir halindeki bir geminin bir sığlıktan omurgasının sığlığa sürtünerek geçmesi
TOR : Kepçenin ucundaki torba biçimindeki ağ
TORBA :1- Asıl seçiciliğin oluştuğu trol ağının en sondaki (torba) kısmı. 
TORBA :2- Balık tuzağında (ağ dalyanlar) balıkların toplandığı ağın son kısmı, son bölümü.
TORİK : Palamut balığının bir boyudur. Zindandelenin bir büyüğüdür. Boyu 55-65 cm.dir.Tanesi 2,5-4 kg.gelir.
TORNADO : Hortum.
TORNİSTAN : Gemi veya teknelerin makinelerini çalıştırarak geriye doğru gitmeleri 
TORNO : Bir dilli makara
TRAMOLA : Yelken seyrinde rüzgar üstüne çıkarak kontra değiştirmek.
TRANDİL : Ege/Akdeniz balıkçı/süngerci yelkenli teknesi.
TRANSATLANTİK : Okyanuslar ötesi, okyanuslar arası
TRANSİT GEMİ : Yabancı bir limandan başka bir yabancı limana gitmek üzere ülke karasularından(durmaksızın veya dursa bile yük/yolcu indirmeden) geçen gemi.
TRANSİT KERTERİZİ : Değişik iki mevkide bulunan maddelerin bir doğru üzerinde bulunduğu an ve bu iki maddeden alınan kerteriz
TRATA : Balıkçılık için yapılmış ortaları havuzlu şalopalar
TRAVERS YAPMAK : Açıkta eğlenmek
TRİTON : Üstü insan altı balık olan deniz adamı. Poseidon ve Amfitrit’in oğlu.
TROL : Çuval tipli ağ olup balıkçı gemilerinin arkasından ya orta suda ya da tabanda sürütülerek çekilmektedir. Bu tip ağların dikey açıklığı üst kısmına yüzer malzeme takılarak yukarı kaldırılırken alt tarafına ağırlık bağlanarak aşağı (tabana) doğru çektirilerek sağlanır. Ağın yanlara açılması ise uçurtma prensibine göre çalışan kapı denilen düzeneklerle olur.  
TROPİK : Yengeç Dönencesi 23,5°N ile Oğlak Dönencesi 23.,5°S enlemi arasında kalan kuşak. 
TSUNAMİ :Deniz altındaki deprem, toprak kayması ya da volkanik faaliyet sonucu oluşan çok büyük dalga.
TUCA : Halatların, merkezden çevreye doğru tek kat olarak roda edilme şeklidir.
TUL : Boylam
TUMBA : Herhangi bir şeyi altüst etmek
TURBÜLANS :Girdap şeklinde akış. Akışkanların gösterdikleri düzensiz hareket. 
TUZLU BALIK : Tuz ile salamurası yapılıp uzun süre saklanabilen balıklar.
TÜTÜN BALIĞI : Torik veya palamuttan yapılan kuru balık.

 

www.fishingturk.com