Z

ZABİT : Ticaret gemilerinde emir ve komuta yetkisine sahip gemi adamı. Silahlı Kuvvetlerde subay.
ZAHİRİ RÜZGAR : Hakiki rüzgarın sıfır olduğu bir ortamda hareketin aksine bir rüzgar oluşur. Seyir halindeki bir geminin hareketi ile oluşan böyle rüzgara geminin rüzgarı denir. Geminin rüzgarı ile hakiki rüzgarın birleşimi ile oluşan ve gemide hissedilen rüzgara da (ZAHİRİ RÜZGAR) denir.
ZAMAN YASAĞI : Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu sirkülerde zaman yasaklarında belirtilen aylar, sirkülerin geçerli olduğu yıllara ait aylar.
ZEHİRLİ BOYA : Deniz yaratıklarının gemi karinasına tutunmalarını, üremelerini önlemek için kullanılan boya
ZEVAL: Öğle zamanı.
ZIMBA VARAKOLASI : Zımbaları çakmakta kullanılan büyük çekiç
ZIPKIN : Bir ucunda gerekli uzunlukta ip bağlanmış olan uzunca bir sopanın diğer ucunda testere dişli sivri demir olan ve elle ya da top benzeri bir düzenekle nişan alınarak balığa saplanan bir cins yaralayıcı öldürücü av aracı.
ZIPKINCI : Büyük balık avlamada zıpkın atanlar.
ZIRH GÜVERTE : Eski zırhlı harp gemilerinde mermilerin delip geçmemesi için konan çelik güverte 
ZIVANA : Dik olarak durması gereken direk veya dikmelerin topuk kısımlarının kare veya yuvarlak şekilde yontulması ile meydana gelen kısım. Zıvanalar ıskaçalara geçirilmek suretiyle oturtulurlar
ZİFOS : Direk şapkası ile kontra babafingo çubuğu arasındaki genellikle beyaza boyanan kısım.
ZİNCİR : Baklaların birbirine eklenmesiyle suretiyle meydana gelen ve çeşitli maksatlar için kullanılan çekme gücü kuvvetli madeni halkalar dizisi.
ZİNCİR BOSA : Demirledikten sonra zincir ağırlığının ırgata binmemesi için bir çıması güvertedeki bir mapaya sağlamca kilitlenmiş üzerinde liftin uskuru ve bosa kilidi bulunan kısa zincir. 
ZİNCİR BOYA İŞARETLERİ : Her kilit zincirin sonunda bulunan açılır baklaların her iki tarafındaki baklalara vurulan boya. 
ZİNCİR GÜVERTE LOÇASI : Demir zincirinin, zincirliğe ırgattan aşağıya inerken içinden geçtiği sağlam yapılı boru.
ZİNCİR KALOMASI : Demir üzerinde bulunan gemilerin denizde bulunan zincir miktarına denir. Kaloma, demir mevkiine göre verilir. Bu da genel olarak çok derin olan yerlerde derinliğin 5 misli, çok derin olmayan yerlerde derinliğin 3 misli olarak kabul edilir.
ZİNCİR KİLİDİ : Zincirlerin bakımlarına ve gerektiğinde değiştirilmelerini kolaylaştırmak amacı ile yekpare zincir yerine kullanılan 12,5 veya 15 kulaçlık uzunluğa ayrılmış zincir bölümüne (BİR KİLİT ZİNCİR) denir. 
ZİNCİR MANİKASI : Zincirlikten güverteye çıkan zincirin çevreye hasar vermemesi için yapılmış kalın saç boru
ZİNCİR SAPAN :  Ağır yüklerin kaldırılması için yapılmış sapan
ZİNCİRLİK : Teknelerin baş tarafında başaltında demir zincirlerinin muhafaza edildiği yer.
ZİNDANDELEN : Kestane palamutunun büyüğüdür.Boyu 45-55 cm. dir. Tanesi 2-2,5kg.gelir.
ZOKA : Balık tutmakta kullanılan, uç tarafında sarımsak dilimi biçiminde kurşun bulunan, ucu iğneli kurşun parçası.
ZOKA KESTİRMEK(ÇALMAK) : Zokanın oltaya bağlı olduğu misinanın lüferin keskin dişleriyle kesilmesi

 

www.fishingturk.com