TATLI SU BALIKLARI

TATLI SU BALIKLARI OLTA CİNSLERİ  

 

YEMLERİ

         
ACIBALIK
  Rhodeus Seiceus Amarus 
AFANYUS
  Aphanius Fasciatus 
ANKARA ÇAMURBALIĞI
  Neomacheilus Angorae 
AYNALI SAZAN
  Cyprinus Carpio                        MIRROR CARP
BIYIKLI BALIK
  Barbus Barbus 
BODUR YAYIN
  Ictalurus Melas 
BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI
  Gobius (Ponticola) Kessleri 
ÇAPAK BALIĞI
  Abramis Brama 
DAĞ ALABALIĞI
  Salmo Trutta Macrostigma            BROWN TROUT
DERE ALABALIĞI
  Salmo Trutta Fario 
DERE KAYABALIĞI
  Gobio Gobio 
DERE PİSİSİ
  Pleeuronectes Flesus                FLOUNDER 
DİKENCE
  Gasterosteus Aculeatus 
EGREZ BALIĞI
  Vimba Vimba 
GAMBUSYA
  Gambusia Affinis 
GÖKKUŞAĞI ALABALIK
  Salmo Gairdneri 
GÖL ALABALIĞI
  Salmo Trutta Lacustris 
GÖRDEK
  Rutilus Rubilio 
GÜMÜŞ BALIĞI
  Atherina Boyeri 
GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI
  Carrasius Auratus Gibelio 
GÜMÜŞ SAZAN
  Hypophtalmichthys Molitrix 
HAVUZ BALIĞI
  Carrasius Carrasius 
HOROZBİNA
  Blennius Fluviatilis 
İNCİ BALIĞI
  Albunus Alburnus 
KABABURUN
  Chondrostoma Nasus 
KADİFE BALIĞI
  Tinca Tinca 
KAYABALIĞI
  Proterorhinus Marmoratus 
KIRMIZI HAVUZBALIĞI
   
KIZILGÖZ
  Rutilus Rutilus 
KIZILKANAT
  Scardinius Erythrophthalmus 
KOCAAĞIZ
  Aspius Aspius 
KOLYOZ BALIĞI
  Chalcalburnus Chalcoides 
KÜÇÜK KAYABALIĞI
  Gobius (Ponticola) Syrman 
LEVKİT BALIĞI
  Rutilus Frisii 
LEVREK
  Perca Fluviatilis                 PERCH
MİNİ İNCİ BALIĞI
  Phoxinus Phoxinus 
NOKTALI İNCİBALIĞI
  Alburnus Bipunctatus 
OT SAZANI
  Ctenopharyngodon İdella 
PULLU SAZAN
  Cyprinus Carpio                            CARP
SARDALYA
  Clupeonella Abrau Muhlisi 
SİYAH SAZAN
  Mylopharyngodan Piceus 
SOMON
  Salmo Salar 
SUDAK
  Stizostedion Lucioperca         PIKE PERCH
TAHTA BALIĞI
  Blicca Bjoerkna 
TAŞALTI BALIĞI
  Cottus Gobio 
TAŞISIRAN BALIĞI
  Cobitis Taenia 
TATLISU KEFALİ
  Leuciscus Cephalus 
TRAKYA LEVREĞİ
  Gymnocephalus Cernua 
TURNA BALIĞI
  Esox Lucius                           PIKE
YAYIN
  Silurus Glanis                            WELS
YILAN BALIĞI
  Anguilla Anguilla                         EEL
     
     
     
 Üç köstekli dip oltası., Şamandıralı tk., Kıbrıs Oltası, Helicopter Rig,    Bilinen tüm sazan yemleri için tıklayınız!
     
     
     
 Üç köstekli dip oltası., Şamandıralı tk.,   Solucan, mısır, hamur, çekirge.
Fly, şamandıralı Tk. Yapay yem.   Böcek, gübre solucanı,
Fly, şamandıralı Tk. Yapay yem.   Böcek, gübre solucanı,
     
Dip oltası   Solucan,
     
     
     
Fly, şamandıralı Tk. Yapay yem.   Böcek, gübre solucanı,
Fly, şamandıralı Tk. Yapay yem.   Böcek, gübre solucanı,
     
     
     
     
     
     
     
     
Şamandıralı Tk, dip oltası   Solucan, ciğer,
     
     
     
Şamandıralı Tk.   Solucan, kurt, hamur, çekirge, ciğer, mısır.
     
     
     
     
Yapay yem, Şamandıralı tk.   Canlı gümüş.
     
     
     
Üç köstekli dip oltası., Şamandıralı tk., Kıbrıs Oltası, Helicopter Rig,   Bilinen tüm sazan yemleri için tıklayınız!
     
Üç köstekli dip oltası., Şamandıralı tk., Kıbrıs Oltası, Helicopter Rig,   Bilinen tüm sazan yemleri için tıklayınız!
 Fly, yapay yem    
 Yapay yem, Şamandıralı tk.   Canlı gümüş.
     
     
     
 Şamandıralı Tk., fly, Yapay yem   Solucan, kurt, böcekler, ciğer, çekirge, kiraz.
 Yapay yem, şamandıralı tk.   Canlı gümüş.
 Yapay yemli, Şamandıralı Tk., Dip oltası    Canlı Gümüş, kızılkanat ile ölü balıklar.
 Üç köstekli dip oltası, Sarkıtma, asma   Bilinen tüm sazan yemleri için tıklayınız!
     

 

www.fishingturk.com