TATLI SU BALIKLARI

Latince  Türkçe Değişik Yörelerde Verilen İsimler Boylarına Göre Adları Cins ve türleri İngilizce Fransızca İtalyanca Almanca
  Sazan Kefele, Bekir, Kasna, Pullu balık, Mahsi (Aynalı sazana Güneydoğu'da verilen ad, yabancı demektir.) .   Asıl sazan, Bıyıklı sazan, Karaburun sazan, Ot sazanı, Sarı sazan, Aynalı sazan,  Carp Carpe Carpa Karpfen
  Alabalık Mercan, Kırmızı benek, Siyah benek, Benli, Doktor balık, İllaç balık (Bingöl), Oburiz(Göl alası için, Konya/Ereğli).   Göl, Dağ, Dere, Deniz alası, Abantacüs Trout Truite commune Trotta Bachforelle
  Tatlı suyu levreği Dişli, hani, alabalık     Perch Perche commune Persaga Barsch
  Turna Oklama(Adapazarı), Ördek balığı,      Pike Brochet Luccio Hecht
  Yayın Karabalık, At balığı, Çılpık(Adapazarı), Gelebicin(Adana), Et balığı, Gliyanos, Galyanos, Gılyanos, Yılyanos(Tokat) Siyah balık, Berbut, Esved. Kelebek: Küçük yayın.   Wels Silure   Wels, Weller
  Gördek Balığı İlik balığı, Kepekleme(İznik, kepeğin buğusunda pişirildiğinden), Liparida(Musevilerce)       Bouviere commune Bitterling  
  Mersin     Asıl mersin balığı, Çuka balığı, mersin morinası Sturgeon Esturgeon commun Potulleto Stor
  Som Somon     Salmon, Salm, Atlantic salmon Soumon commun Salmone comune Huchen
  Yılan balığı       Eel Anguille commune Anguille Aal
  Dere pisisi       Flessus vulgaris Flounder Pianuzza pessera Flunder
  Gölge balığı Peloçiva(Makedonya/Ohri gölünde, şövalye gölge balığına verilen ad.)     Thyme smelliung, Greyling Ombre commune Temela Asch
Tinca tinca Tatlısu Kayası Kadife, Yeşil sazan, Kara balık, Çamurcuk, Doktor balığı, Sümüklü balık, İn balığı.Mavritza, Ada balığı, Müsit, Hafafi.   Yaldızlı kaya Tench Tanche commune Tinca Schleihe
Barbus barbus Bıyıklı balık Bekir, Çilli balık, Sekizbıyık, Kaya balığı, Karabalık, Kara keçi, Şiraz, Sivri sazan, Hasbalık, Gümüş, İmsirik, Sarıbalık, Kelar, Kersin, maya, Letan, Frati.     Barbel Barbeau vulgarie Barbo Barbe
  Çapak Tahta balığı   Bodur çapak, ak çapak White bream Breme bordeliere Brema Blicke, guester
  Kızılkanat       Rudd Rotengle, Gardon rouge   Rotfeder
  Çamçak Asıl akbalık, Kaptırga, Kadırga, Basgı, Bünni.     Gardon commun Roach   Rotange, Ploeze
  Kefal Kasna, Akbalık, Kepenez, Brak, Beledi, Kirsin, Ebu-keşir     Chevaine, Meunier Chub Chabo, Cabo Doebel, Aitel
  Havuz balıkları Veki, Taranga     Crucian Carp Goldfish Carassin dore   Goldkarausche
  Sarıbalık Şiraz, Çapar,Gocut balık(Ahlat İlçesi),Gogurt(Erciş lçesi)     Golden Orfe İde Melanote   Goldorfe
  Karaburun Şebbot(Mezopotamya),      Nase Nase, Hotu Savetta Naesling
  İnci balığı Gökçe balık, Akçabalık(Orta Anadolu), Üsküfüye(Sakarya), Derah(Doğu'da), Darekh(Van), Güllabi(Beyrut)     Ablette commune Bleak   Laube, Uckelei
  Sudak Uzun levrek,      Pike perch Sandre   Zander


 

www.fishingturk.com