TEKNE TANITIMI

Genel Olarak Bir Tekne tanıtımı

Bu resimde gördüğünüz teknenin önü diğer tekneler gibi bodoslamada bitmeyip baş ayna ile bitmektedir. Arka tarafında bulunan bulunan benzerine de kıç ayna denir. Teknenin yanlarına borda, önüne baş veya pruva, arkasına kıç veya pupa adı verilir. Aynaların bordalarla yaptığı köşelere ise omuzluk adı verilir. İskele teknenin sol tarafına denir. Uluslararası rengi kırmızıdır. Teknenin sağ tarafına sancak denip, uluslararası rengi ise yeşildir. Omurga hattı teknenin omurga doğrultusunda olup, kemere hattı buna dik olan hattır. Omurga hattına pupa - pruva hattı da denir.

 


Gövdenin genel görünüşü 

 

Gövde yapısı

01)
Dümen
02) Kıç Ayna
03) Borda
04) Sürme(salma)
05) Baş Ayna
06) Yeke
07) Yeke uzatması
08) Küpeşte
09) İskota
10) Makara
11) Hava Tankı(Yüzdürücü)
12) Sürme Kasası
13) Orta Posta
14) Köşeli alt kenar (çayn)
15) Oturak
16) Sürme(salma)
17) Lastik
18) Sişme hava tankları

 

                                                                                                            

www.fishingturk.com