TÜRKÜN TARİHİ

 

 

Ötüken toprağından yaratılmış bedenim,
Zalime karşı,mazluma kol kanat gerenim.
Sevdam Hürriyeti Tanrı dağlarına yazan ,
Altaydan at sırtında rüzgar gibi geçenim.


Ezelden Türk'üm Yafes'in soyundan gelirim.
Tevrat'ta adım geçer,Nuh'u Ata'm bilirim.
Adalet ve yiğitlik damarımda dolaşır,
Medeniyet deyince dünya'ya ders veririm.Altayların yücesinden gür sularım akar,
Ötüken ormanında av hayvanlarım koşar.
Cennetsi çeşit çeşit meyve ağaçlarımı,
Tanrı dağlarının güçlü yağmurları sular.


Kımız dolu deri belimde,çanaç elimde,
Kurtbaşlı Tuğ'lar dalgalanır Türk'ün il'inde.
Ekmek ve tuz ikramdır ilk gelen misafire,
Manas destanı söylenir komuzun telinde.


Meralarım küçüldü su kıtlığı başladı,
Beyler mozaik desenli kilimde kışladı.
Ozanlar kopuz çalıp göç diye söz eyledi,
Ak pürçekli analar hepbirden alkışladı.


Ortaasyada yüce çınarım,dal dal büyür,
Rüzğarlar bineğim,yağmurun saçından sürür,
Göktürk imparatorluğu Sancağı elimde,
Gazabım düşmanlar üzerine kol kol yürür.


Ata'larımı sayar küçügümü severim,
Milletime güven,düşmana korku veririm.
Her attığım adımada Ulus'umu düşleyip,
İmparatorluk kurar muradıma ererim.
 


Kalpak giyer Bozüyde yaşar Kımız içerim,
Medeniyetler kurar çağ önüne geçerim..
Fırtınalar koparan güçlü ordular kurup,
Yetmişiki Millete baş olmayı seçerim..


Kefen sırtımda at üstünde kılıç sallarım,
Kendi kanımdan imdat diyene can yollarım.
Beşbin yıllık şanlı geçmişimin her devrinde,
Rehberim Kuran,Bayrak ve Vatanı kollarım.


Han,Hamam,Okul ve onca imaret yaptırdım,
Bir çakıl taşına nice yiğitler kaptırdım.
Vermedim toprağımı toprak kattım üstüne,
İbret için vatan hainlerini astırdım.


Ortaasya'nın Steplerinde Cirit oynadım,
Üç kıt'aya hükmettim asla halkı soymadım.
Türk'lüğümü Orhun Kitabelerine yazdım,
Altın harflerle tarihe geçmeye doymadım.


Çin Seddini ördüren Kırgız Milleti benim,
Hun İmparatorluğu ilk büyük Türk devletim.
Kimek Hakanlığımda Türk boyları birleşti,
İslamla taçlanan Karluk devletimle şen'im.


Vatan için Millet için çarpmalı her dilan,
Her Türk'ün evinde kurulmalı günlük şilan.
Ertuğrul Gazi oğlu Osman bey'dir Pirimiz,
Türk'e yakışan birliktir yoksa yıkar hicran.


Baki Evren'e yüzseksen Türk Devleti kurdum,
Akdeniz ve Karadenizi Türk'e göl sundum.
Türk-İslam birliğini tek Bayrak'ta toplayıp,
Hak sevgilisi Muhammedin izinde durdum..


Selahaddin Eyyübi Haçlıları püskürten,
Sultan Fatih Gemileri dağlardan yürüten,
Adriyatikten Çin seddine Türk birliğidir,
Amerika,Avrupa ve Rusya'yı ürküten.


Karahanlıyım,Selçukluyum,Altınorduyum,
Osmanlının üç Hilali Göktürk'ün Bozkurduyum.
Avar,Hazar,Gazneli ve Şül Türkleri benim,
Dünya üzerindeki tüm Türklerin yurduyum.


İkiyüzelli milyonluk Türk dünyası coşar,
Bahar seli coşkusunca tek Bayrağa koşar.
Önüme onlarca bentler kurup enğel çeksen,
Yinede Türk Milleti kendi yolunu açar.


Hele dinle yirmi kadar Türk Lehçe konuşur,
Aç gözünü bak Türk'ün yirmi boyu buluşur.
Dinim,Dilim,Kültürüm ve Tarihim tek Millet,
O gün Doğu Türkistan özgürlüğe kavuşur.


Azerbaycan dağ gibi acar yüce bir devlet,
Özbekistan öz be öz Türk'üm diyen bir Millet,
Tacikistan,kazakistan ve Kırgızistan gel,
Türkiye-Türkmenistan kolkola yeter mühlet.


Türkiyem güneştir Kuzey Kıbrıs Türk'ü hare,
Balkan Türk'leri el uzatmış soruyor çare.
Titre ve aslına dön ey büyük Türk Milleti,
Ahıska Türk'leri sürgünlerde pare pare.


Fransa Kralı birinci Fransuva esir düşer,
Almanlar Akbabalar gibi yurduna çöker.
Devrin kudretli İmparatoru Kanuniden,
Fransuvanın annesi tarihsel yardım ister.


Bizans hanedan üyeleri trabzona kaçar,
Düşmanı almaya Yüce Hakan savaş açar.
Trabzon Rum İmparatorluğu Fethedilirken,
Zelil hanedan Moraya kaçmaktadır naçar.


Dünya düzeni altıyüz yıl benden soruldu,
Her devirde toprağıma göz dikenler oldu.
En son Anadolumu paylaşmaya gelenler,
Bu seferde karşısında Atatürk'ü buldu.


Yirmidört kıt'ada Türk'ün Tarihini yazar,
Çifte standartlı kokmuş Avrupa bizi bozar.
Haykır ''Ne Mutlu Türk'üm diyene''avaz avaz,
Değmesin Milletimin birliğine kem nazar.


                                                             İshak ÖZLÜ

 

                                                                                                            

www.fishingturk.com