TUZLU SU BALIKLARI

Latince  Türkçe Değişik Yörelerde Verilen İsimler Boylarına Göre Adları Cins ve türleri İngilizce Fransızca İtalyanca Almanca
  Akya Leka, Akbalık, Avcı, Sarıkuyruk. Çıplak, Kuzu, İskender balığı, Hanım       Liche Amie Lizza Amia Bunte Grünzling
  Ay balığı Pervane balığı     Molebut, Short Sun fish Poisson-lune Ortagorisho luna Mondfish
  Barbunya Karacalı (Küçüklerine), Keserbaş, tpuk Barbunu(35-40 cm'lik Olanlar İçin)   Paşa barbunu(Nil barbunu), Karaçalı barbunu, Red mullet Mulle Rouget, Rouget Barbet Triglia minore Rothe meerbarbe
  Berlam Mırlam, Tavuk Balığı     Hacke Merlus Merluzzo Meerbecht
  Çaça       Sprat Sprat   Sprotte, Breitling
  Çamuka Tokmakbaş     Smelt Atherine sauclet Latterino sardaro Aehrenfisch
  Çırçır         Crenilabre Mediiterraneen Crenilabro mediterraneo Borisch Lippfisch
  Çipura Çupra, Alyanak(Marmara), Hrisof(Çanakkale), Mendik, Mahmuzlu(Küçük boy) Lidaki: Küçük Çipura
Kaba lidaki.
         
  Çitari Sarpan     Goldlin Saupe Boba salpa Goldstriemn, Blocker
  Çurçur Ot balığı            
  Dikenli öksüz   Mıcır: Ufak öksüz
Çuka: İri öksüz.
         
  Dil balığı       Tengue, Common Sole, Slip Sole commune Soglia volgare Seezunge
  Dülger Aziz Petrus balığı, Demirci balığı     John Dory Zee Forgeron, Doree Pesca San Pietro Heringskönig
  Eşkina Taş balığı, İşkine, Mavruşkil, Pandeli(Çanakkale ve daha aşağıda), Karakoza       Corvina locca Corb Noir Schwarzer Schattenfisch
  Fener balığı       Angler fishing frog Baudroie, diable de mer Boldro, Lofio pescatore Froschteufel, seeteufel
  Gelincik Kimaye, Yahudi Balığı, Gaya     Bearded Rockling sea Loche Motelle vulgarie Mustela Seequappe
  Gümüş Aterina, Afis(küçük gümüş), Çipil     Sansmelt Atherina pretre Latterino Kornaehren fisch
  Gün balığı         Grille paon Donzella turca Pfauenfisch
  Hamsi Açıkağız     Anchovy Anchois Sardalle comune Anchovi
  Hani Ali Bereket(Antalya, Alanya), Malaç (Yaılı Hani)   Yazılı hani, Sarı hani, Benekli hani(Rokos), Berber balığı. Smooth serranus, Comber Vrai serran, Serran cabrille Sciarrano Cabrilla Saege barsch
  Horozbina       Gattoruginous Blanny Blennie Gattorugine Bavosa gattorugine Geisstrifte Schleimfisch
  İskarmoz Zurna       Sfirena comune Sphyrene, spet Pfeilhecht
  İskorpit İsparoz, İsparya     Sea scorpion Scorpene Rascasse Scrofano nero Kleiner Drachenkopf
  İspari       Annular Git-Head Sargue Annulare Sarago annulare Ringelbrassen
  İstavrit Spar,Lağo(Rumca:Aptal) Kraça: Küçük istavrit Karagöz istavrit, Eşek istavriti, Sarı kanat istavrit, Karadeniz İstavriti Scad, Horse mackerel Saurel Trachuro Stoecker
  İstrangiloz       Pickarel Picarel comun Zerrole comune Schnauzenbrasse
  İzmarit Beyazgöz, Pabuç, Menekşe, Papya(En Büyüklerine), Tinton  Kanal İzmariti: İri izmarit
Kancur :Ufak izmarit
Menekşe izmarit. Mendole, Cackerel, Cockrell Mendole Commune Mendole comune Laxierfisch
  Kalkan Sofra balığı, Yastaç     Turbot turbot Rombo Steinbutt
  Karagöz Tahta, Karakulak, Takoz, Çırpıntı, Kaçıkorya (ufakları için), Şuna(Sivriburun İçin)     Base Sargue de rondelet Sarago del rondelet Grosse geissbrassen
  Kaya Balığı Sümüklü balık, Kumcası, Vorko   Kum kayası, saz kayası, Saz kayası, Sarı kaya, Hortum kaya, Tekir kaya, Kömürcün kayası, Hurma kayası, Küçük kaya, Tatlısu kayası. Rock fish Gobie commun Ghiozzo nero Meergrundel
  Kayış balığı       Bearded Ophidium Donzelle commune Ofidio barbato Bartmaenchen, Schlangenaal
  Kefal Nataşa ve Gorbaçov Kefalı( Rus kefali için), Kamit (İlerya), Koklan ve Köyceğiz(Haskefal İçin), Gambot:4-5kg.dan iri kefal
İlerya:25cm.yi geçmeyen kefal yavruları
Has kefal( Topbaş, Burun kefal), Kobar(Nobar) kefal, Avrita(Ege'de), Altınbaş kefal, Pulaterina Grey mullet Mulet cephale Muggino cefalo Gemeine Meeraesche der grosskopf
Xiphias gladius Kılıç       Sword-fish Espadon Pesce Spada Schweirfish
  Kırlangıç Derviş   Benekli kırlangıç, Öksüz, Dikenli Öksüz, Mazak, Üzgün Grey Gurnard Trigle Tachete Capone Caviglia Grauer Knurrhahn
  Kikla       Old vife, wrasse Labre vieille   Lippfische
Scomber Colias Kolyoz   Eşek Kolyozu:   Çok iri kolyoz    Spanish Mackerel Colias scombro macchiato Mittelandische Makerle
  Kordela balığı Flandra balığı     Baud fish Cepole Rougeatre Cepole Rossegiante Bandfisch
  Köpek balığı Çılar   Camgöz, Pamuk balığı, Mahmuzlu camgöz, Büyük camgöz, Domuz balığı, Kedi balığı, Sapan balığı, Çekiç balığı, Testere balığı, Harharyas,  Shark Carcharodon Rondelettii Carcarodonte Hundshai
  Kupez Kuzu Balığı            
  Kupez       Bogue, Ox-eye, Bogue commun Boba, boga Bloecker
  Lapin Malaç(Ege)            
  Lapina       Wrasse Crenilabre paon Crenilabro pavone Lippfisch
  Levrek Kaçınkara (Ufakları İçin) İspendek   Basse, Common Basse Bar Labrace, pesea lupo Seebarsch, Wolfbarsch
  Lipsoz Adabeyi, İstaprit     Poissenet, Grooper Grande Scorpene Rouge Scrofano rosso o maggiore Grosser Drchenkopf
Pomatomus Saltator Lüfer Otlak(Küçüklerine)   Koruk Lüferi:Karadeniz'den ilk iniş yapanlar
Otlak lüferi:Boğaz'da belirli yerlerde kalan lüferler.
Blue fish, Shmapper Temnodon sauteur Temnodon Bluefish
Naucrates ductor Malta Palamutu Pilot balığı, kılavuz balık     Pilot fish Pilote PescePilota Lotsenfisch
  Melanurya Siyah Kuyruk(Rumca)     Black Tail Oblade Commune Obliada Codanera Brandbrassen
  Mercan Çarpak(Mandagöz mercan) Battal: Çok irileri
Litrinos: Yarım kg.dan küçükleri
Mangır: 100gr.kadar olan mercan
Fangri, Kırma mercan, Mandagöz mercan, Lekeli mercan, Çizgili mercan, Antenli mercan. Spanish sea Bream Pagel commun Pagello fragolino Rothe Goldbrasse
  Mezgit Tavuk balığı, Köstekbüken,      Poor capelan Merlan Gado minuto Wissling
  Mığrı       Conger eel Congre Grongo comune Meeraal
Lithognathus mormyrus Mırmır Çizgili Mercan            
  Minekop Kötek, Taş Levreği, Deniz Gözlü, Han     Umbrina Ombrine commune Ombrina corvo Bartumber, Bartelbarsch
Thunnus Thynnus Orkinos      Yazılı orkinos Germo, Sculebrast Germon Alalonga Brust-Schuppe
  Ördek balığı       Striped lirasse Labre mele Labro pavone Streifenlippenfisch
Pelamys Sarda Palamut     Kestane palamutu, çingene palamutu, palamut, torik, sivri, altıparmak, zindandelen, piçuta Pelamid Pelamide Palamide sarda Mittelandische bonito
  Pisi Diplerya ( İri Pisi), Eğriağız Diplerya: İri pisi   Dab Limande   Kliesh, Glahrke
  Sardalya Ateş Balığı, Malta Sardalyası (Büyüklerine) Tirhos: Taze Sardalya
Papalino :Küçük Sardalya
  Sardine Pilchard Sardina comune Sardine, Pilchard
  Sarıağız Lut, Yağlı Dramos     Maigre, Shade fish Maigre commun, Aigle Sciena aquila Schattenfisch, Adlerfisch
  Sarıgöz Siyah Mercan, Skatros, Iskatar     Base Sargue de salvier  Sarago del salviani Gemeine Geissbrasse
Boops Salpa Sarpa Çitari, Sarpan            
  Sinarit       Sea Bream, Breige Becker Pagre ordinaire Pagro volgare Grosse Rothbrasse
Charax puntazzo Sivriburun karagöz       Shorp snouted sparus Charax Sparo puntazzo Schwarz gebaendele brasse
  Tekir Mıcır(Küçüklerine) Çuha Tekiri: İri tekir balığı   Striped  surmulet Surmelet Triglia di scoglio Gestrifte meerbarbe
  Tırsi Tütün     Shad, Allice shad Alose Laccia, Agone Alse, Godfisch
Thynnus Pelamys Torik       Bonito Bonite Bonita, Palamita Bonito
  Trakonya Çarpan,     Gerat Weever, Sea cat Vive Commune Trachino dragone Peter mannchen
  Trança Antenli mercan, Altınkaş, Çavuş, Telli Sinarit     Bluespotted seabream      
Scomber scomber Uskumru   Koloridya:5-6 cm.lik uskumru
Vonoz:10-12 cm.lik uskumru
Çiroz:Kış sonu, yağsız ve halsiz uskumru
Kalkan çirozu:Karadeniz'e çıkışta geç kalan uskumrular
Lipari:Yağlı ve iri uskumru
  Mackerel Maquereau Macarelli, scombro Makrele
  Üzgün Mine     Dragonet      
  Varsam       Lesser Weever, Black fin Vive Vipere trachino vipera Viperqueise
  Zargana       Hornfish Orpfie Aguglia comune Hornhecht


 

www.fishingturk.com